Αρχείο κατηγορίας ΛΑΤΡΕΤΙΚΗ ΖΩΗ

«ΥΜΝΟΙ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β ΄ΛΟΥΚΑ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ

Advertisements

«ΕΠΙ ΣΟΙ ΧΑΙΡΕΙ» ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗΣ ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄