ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΙΓΓΟΣ

«Πάτερ ἀγαθέ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΑΘ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ/ ΚΩΝ. ΠΡΙΓΓΟΣ / ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

Advertisements

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ Α΄ΗΧΟΥ Κ. ΠΡΙΓΓΟΣ/ ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΛ.Δ’ ΗΧΟΥ» ΚΩΝ.ΠΡΙΓΓΟΥ ΨΑΛΛΕΙ Ο ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ

«Αργαί καταβασίαι του Τιμίου Σταυρού» Κ. ΠΡΙΓΓΟΣ- Μ. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ

«ΠΑΡΕΛΑΒΕΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄»ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΙΓΓΟΣ

 

«Ἤδη βάπτεται κάλαμος» ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ/ ΚΩΝ. ΠΡΙΓΓΟΣ

Ἡ χάρις ἐπέλαμψε τῆς ἀληθείας»ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΙΓΓΟΣ