Αρχείο κατηγορίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΙΓΓΟΣ

«ΠΑΡΕΛΑΒΕΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΔΟΞΑ..ΑΙΝΩΝ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΙΓΓΟΣ

«ΚΥΡΙΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΥΤΟΝ» ΗΧΟΣ ΠΛ.Δ΄ΦΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ/ Δ. ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ/ ΚΩΝ. ΠΡΙΓΓΟΣ