Αρχείο κατηγορίας ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ

Κυριακή Η΄ Λουκά (παραβολή του καλού Σαμαρείτου).

Αποτέλεσμα εικόνας για Κυριακή Η΄ Λουκά (παραβολή του καλού Σαμαρείτου).

 «τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;» (Λκ. 10,25).

Συνέχεια ανάγνωσης Κυριακή Η΄ Λουκά (παραβολή του καλού Σαμαρείτου).

Κυριακή 10η Νοεμβρίου 2019 (Κυριακή Η΄ Λουκᾶ). Λκ. 10, 25 – 37.

Αποτέλεσμα εικόνας για παραβολή τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτου

«πορεύου καί σύ καί ποίει ὁμοίως» Λκ. 10,
37.

Συνέχεια ανάγνωσης Κυριακή 10η Νοεμβρίου 2019 (Κυριακή Η΄ Λουκᾶ). Λκ. 10, 25 – 37.

Κυριακή Ε΄ Λουκά (παραβολή του πλουσίου και του πτωχού Λαζάρου).

Αποτέλεσμα εικόνας για (Κυριακή Ε΄ Λουκᾶ).  

«ἀπέλαβες τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου, καὶ Λάζαρος ὁμοίως­­ τὰ κακά· νῦν δὲ ὧδε παρακαλεῖται σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι» (Λκ. 16,25).

Συνέχεια ανάγνωσης Κυριακή Ε΄ Λουκά (παραβολή του πλουσίου και του πτωχού Λαζάρου).

Κυριακή Ζ΄ Λουκά (θεραπεία της γυναίκας με την αιμορραγία).

«Θάρσει, θύγατερ· ἡ πίστις σου σέσωκέ σε» (Λκ. 8,48).

Αποτέλεσμα εικόνας για Κυριακή Ζ΄ Λουκά (θεραπεία της γυναίκας με την αιμορραγία).

Συνέχεια ανάγνωσης Κυριακή Ζ΄ Λουκά (θεραπεία της γυναίκας με την αιμορραγία).

Κυριακή 27η Ὀκτωβρίου 2019 (Κυριακή Ζ΄ Λουκᾶ). Λκ. 8, 41 – 56.

Αποτέλεσμα εικόνας για Kυριακή Ζ΄ Λουκᾶ).

Σήμερα παρακολουθοῦμε τόν Κύριο ὡς ἰατρό
τῶν ἀνθρώπων νά θεραπεύει τήν ἀσθένεια τοῦ σώματος καί νά νικάει τό θάνατο. Ἔνας ἀπό τούς
ἄρχοντες τῆς Συναγωγῆς, ὁ Ἰάειρος, τρέχει κοντά
στό Λυτρωτή Ἰησοῦ καί Τόν προσκαλεῖ στό σπίτι
του, γιά νά θεραπεύσει τή δωδεκάχρονη μονάκριβη
κορούλα του.

Συνέχεια ανάγνωσης Κυριακή 27η Ὀκτωβρίου 2019 (Κυριακή Ζ΄ Λουκᾶ). Λκ. 8, 41 – 56.

+ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ΛΟΥΚΑ , 20.10.2019

Σκληρή και απάνθρωπη η εικόνα που μας καταγράφει στο σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα ο Απόστολος και ευαγγελιστής Λουκάς.

Συνέχεια ανάγνωσης + ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ΛΟΥΚΑ , 20.10.2019