Αρχείο κατηγορίας ΚΥΡΙΑΚΗ ΩΣ ΑΡΓΙΑ

«Γιορτάζουμε μνήμες αγίων, κι εσύ βαριέσαι να έρθεις στο ναό, προτιμώντας να κάθεσαι στο σπίτι σου;» Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου

Γιορτάζουμε μνήμες αγίων, κι εσύ βαριέσαι να έρθεις στο ναό, προτιμώντας να κάθεσαι στο σπίτι σου;

Παρ’ όλα αυτά, λίγοι είναι εκείνοι που έρχονται στην εκκλησία. Τι θλιβερό!

Στους χορούς και στις διασκεδάσεις τρέχουμε πρόθυμα. Τις ανοησίες των τραγουδιστών τις ακούμε με ευχαρίστηση. Τις αισχρολογίες των ηθοποιών τις απολαμβάνουμε για ώρες, δίχως να βαριόμαστε. Και μόνο όταν μιλάει ο Θεός, χασμουριόμαστε, ξυνόμαστε και ζαλιζόμαστε.

Συνέχεια ανάγνωσης «Γιορτάζουμε μνήμες αγίων, κι εσύ βαριέσαι να έρθεις στο ναό, προτιμώντας να κάθεσαι στο σπίτι σου;» Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου

Οι οδυνηρές συνέπειες της καταλύσεως της αργίας της Κυριακής

  • Από  thriskeftika.blogspot.com

Οι οδυνηρές συνέπειες της καταλύσεως της αργίας της Κυριακής

 
 

Ένα διδακτικό περιστατικό που σημάδεψε τη ζωή του Οσίου Ιωσήφ του Γεροντογιάννη

Γράφει ο Ταράσιος

Στα όρια της αποχριστιανοποίησης η ελληνική κοινωνία

Ψηφίστηκε λοιπόν, κυρίως από τους βουλευτές των δύο κομμάτων που απαρτίζουν τον κυβερνητικό συνασπισμό, το περίφημο νομοσχέδιο με το οποίο καταργείται θεσμικώς η αργία της Κυριακής. Η δικαιολογία που προτάχθηκε, περί ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας, λες και η μία αυτή ημέρα θα κάνει τη διαφορά, μοιάζει πολύ φθηνή, αν όχι αστεία, και σίγουρα δείχνει πρωτίστως την πνευματική χρεοκοπία των Ορθοδόξων Νεοελλήνων, που από ότι φαίνεται χρειάζονται εκ νέου κατήχηση, σαν και εκείνη που πραγματοποίησε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, σε καιρούς χαλεπούς για το Γένος μας, όπως και η σημερινή εποχή. Κι αυτό διότι η ελληνική κοινωνία, αναμφισβήτητα βρίσκεται στα όρια της αποχριστιανοποίησης, γεγονός που εκμεταλλεύονται οι σημερινοί πολιτικοί, εις τρόπον ώστε να διαβρώνουν και πνευματικά τον ελληνικό λαό, ο οποίος υφίσταται το τελευταίο διάστημα, μία εξαθλίωση άνευ προηγουμένου σε όλους τους τομείς.

Συνέχεια ανάγνωσης Οι οδυνηρές συνέπειες της καταλύσεως της αργίας της Κυριακής

«ΕΜΕΙΣ ΚΥΡΙΕ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΣΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΟΔΗΓΟΥΣ» Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός (Φιλοθεΐτης) για την Αργία της Κυριακής

Πρέπει καί ἡμεῖς, ἀδελφοί μου, νά χαιρώμεθα πάντοτε, μά περισσότερον τήν Κυριακήν, ὁπού εἶνεἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ μας.
Διότι Κυριακήν ἡμέραν ἔγινεν ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας.
Κυριακήν ἡμέραν μέλλει ὁ Κύριος νά ἀναστήσηὅλον τόν κόσμον.
Πρέπει καί ἡμεῖς νά ἐργαζώμεθα τάς ἕξ ἡμέρας διά ταῦτα τά μάταια, γήϊνα καί ψεύτικα πράγματα, καί τήν Κυριακήν νά πηγαίνωμεν εἰς τήν ἐκκλησίαν καί νά στοχαζώμεθα τάς ἁμαρτίας μας, τόν θάνατον, τήν κόλασιν, τόν παράδεισον, τήν ψυχήν μας ὁπού εἶνε τιμιωτέρα ἀπό ὅλον τόν κόσμον, καίὄχι νά πολυτρώγωμεν, νά πολυπίνωμεν καί νά κάμνωμεν ἁμαρτίας.

Μετά από 1700 χρόνια σήμερα καταπατείται η Αργία της Κυριακής!

Αὐτὴ τὴν Κυριακὴ κᾶνε τὴν ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ!

Μετὰ ἀπὸ 1700 χρόνια, σήμερα Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2013 καταπατείται ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς μὲ ἀπόφαση τῆς νεοταξικῆς κυβερνήσεως…

Τὰ τελευταία 3 χρόνια ἔχουμε δεχτεῖ ὡς κοινωνία μία πληθώρα μέτρων ποὺ ὑποτίθεται πάρθηκαν γιὰ τὴν σωτηρία μας ἀλλὰ, οὐσιαστικὰ ὁδηγοῦν μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια σὲ μεγαλύτερη φτωχοποίηση τοῦ λαοῦ καὶ ξεπούλημα τῶν πλουτοπαραγωγικῶν πόρων τῆς πατρίδας μας.

«Περί της Αργίας της Κυριακής» Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγος

«Η πρώτη κτίσις την αρχήν από Κυριακής λαμβάνει, (δήλον δε από γαρ ταύτης εβδόμη το Σάββατον γίνεται, κατάπαυσις ούσα των έργων), ούτω και η δευτέρα (κτίσις) πάλιν εκ της αυτής άρχηται, πρώτη ούσα των μετ’ αυτήν, και ογδοάς από των προ αυτής, υψηλής υψηλοτέρα, και θαυμασίας θαυμασιωτέρα. Προς γαρ την άνω φέρει κατάστασιν». (Αγ. Γρηγορίου του Θεολόγου, Εις την καινήν Κυριακήν, Λόγος ΜΔ’, § Ε’, PG36, στ. 612C).Η «ομήλιξ του φωτός, αγία Κυριακή, η τη αναστάσει του Κυρίου τετιμημένη» (Μ. Βασίλειος) σύμφωνα με την διδασκαλία της αγίας ορθοδόξου Εκκλησίας μας αλλά και την μακραίωνη εθιμική παράδοση του τόπου μας θεωρείται ημέρα ιερή και σεβασμία. Είναι η κατ’ εξοχήν ημέρα του Κυρίου, που τιμήθηκε μόνη από όλες τις ημέρες του εβδοματικού χρόνου με αυτό τούτο το όνομα του Κυρίου μας. Είναι η πρώτη ημέρα της εβδομάδος, «η μια των Σαββάτων» αλλά και η ογδόη αυτής, η προεικόνιση της αλήκτου και ανεσπέρου ημέρας του Κυρίου, η προτύπωση του όγδοου και ατελεύτητου αιώνος της Βασιλείας του Θεού. Η Κυριακή ημέρα, κατά τον ιερό Γρηγόριο τον Θεολόγο υπεμφαίνει την πρώτη δημιουργία του κόσμου αλλά και την δια της Αναστάσεως του Χριστού αναδημιουργία και ανάπλασή του. Η αγία αυτή ημέρα μυσταγωγεί στον κόσμο το θαύμα της εβδομαδιαίας λειτουργικής αναμνήσεως του θείου Πάσχα, την τελείωση και την πλήρωση του μυστηρίου της αγίας Αναστάσεως.

Συνέχεια ανάγνωσης «Περί της Αργίας της Κυριακής» Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγος