ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

«ΑΙ ΜΥΡΟΦΟΡΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΝ ΤΑΦΟΝ ΣΟΥ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΣΑΙ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

Advertisements

«ΣΕ ΤΟΝ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΝ» ΗΧΟΣ ΠΛ.Α΄ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ(2017)

30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 +ΚΥΡΙΑΚΗ Γ’ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κυριακῇ τρίτῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὴν τῶν ἁγίων γυναικῶν Μυροφόρων ἑορτὴν ἑορτάζομεν, ἔτι δὲ μνείαν ποιούμεθα καὶ τοῦ ἐξ Ἀριμαθαίας Ἰωσήφ, ὅς ἦν μαθητὴς κεκρυμμένος, πρὸς δέ, καὶ τοῦ νυκτερινοῦ μαθητοῦ Νικοδήμου. Ἦχος β´ Ἑωθινόν Δ´.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ(2017)

30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 +ΚΥΡΙΑΚΗ Γ’ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κυριακῇ τρίτῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὴν τῶν ἁγίων γυναικῶν Μυροφόρων ἑορτὴν ἑορτάζομεν, ἔτι δὲ μνείαν ποιούμεθα καὶ τοῦ ἐξ Ἀριμαθαίας Ἰωσήφ, ὅς ἦν μαθητὴς κεκρυμμένος, πρὸς δέ, καὶ τοῦ νυκτερινοῦ μαθητοῦ Νικοδήμου. Ἦχος β´ Ἑωθινόν Δ´. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (29/4/17)  

«ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ» ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

«ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΗΜΕΡΑ» ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ ΧΟΡΩΔΙΑ ΖΟΡΜΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

«ΣΕ ΤΟΝ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΝ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ ΧΟΡΟΣ ΨΑΛΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ