ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

«ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ» ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

«ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΗΜΕΡΑ» ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ ΧΟΡΩΔΙΑ ΖΟΡΜΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

«ΣΕ ΤΟΝ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΝ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ ΧΟΡΟΣ ΨΑΛΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

«ΑΙ ΜΥΡΟΦΟΡΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΤΟΝ ΤΑΦΟΝ ΣΟΥ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΣΑΙ»ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ (2016)

15 ΜΑΪΟΥ 2016 +ΚΥΡΙΑΚΗ Γʹ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. Τῶν ἁγίων Μυροφόρων γυναικῶν, Ἰωσὴφ τοῦ ἀπὸ Ἀριμαθαίας καὶ Νικοδήμου, Ἦχος βʹ. Ἑωθινὸν Δʹ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ (2016)

15 ΜΑΪΟΥ  2016 +ΚΥΡΙΑΚΗ Γʹ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. Τῶν ἁγίων Μυροφόρων γυναικῶν, Ἰωσὴφ τοῦ ἀπὸ Ἀριμαθαίας καὶ Νικοδήμου, Ἦχος βʹ. Ἑωθινὸν Δʹ Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (14/05/16)  

«ΑΙ ΜΥΡΟΦΟΡΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ’ ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ