ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ

Το Άθλημα της Πίστεως (Κυριακή των Προπατόρων) Γέροντος Ιωσήφ του Βατοπαιδινού

  Στο απολυτίκιο της εορτής των Αγίων Προπατόρων αναφέρεται ότι «εν πίστει τους Προπάτορας εδικαίωσας, την εξ Εθνών διαυτών προμνηστευσάμενος Εκκλησίαν». Πόσο βαθειά νοήματα έχουν αυτά τα λόγια, αν τα προσέξετε! Εδικαιώθησαν οι Προπάτορες, που αποτελούν το θεμέλιο της Εκκλησίας, και που φανερώνουν την αφορμή της σχέσεως του Θεού μετά των ανθρώπων πρακτικά. Advertisements

«ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» ΗΧΟΣ Γ΄ ΔΟΞΑ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Δοξαστικὸν Ἦχος γ’ Γερμανοῦ Τῶν Προπατόρων τὸ σύστημα, οἱ φιλέορτοι δεῦτε, ψαλμικῶς εὐφημήσωμεν, Ἀδὰμ τὸν Προπάτορα, Ἐνώχ, Νῶε, Μελχισεδέκ, Ἀβραάμ, Ἰσαὰκ καὶ Ἰακώβ· μετὰ νόμον, Μωϋσῆν καὶ Ἀαρών, Ἰησοῦν, Σαμουὴλ καὶ Δαυΐδ· μεθ’ ὧν τὸν Ἡσαΐαν, Ἱερεμίαν, Ἰεζεκιήλ, καὶ Δανιὴλ καὶ τοὺς δώδεκα, ἅμα Ἠλιού, Ἐλισαῖον καὶ τοὺς ἅπαντας, Ζαχαρίαν καὶ τὸν Βαπτιστήν, καὶ τοὺς […]

«ΤΟΥΣ ΠΡΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ» ΗΧΟΣ ΠΛ.Β΄ ΔΟΞΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

«ΔΕΥΤΕ ΑΠΑΝΤΕΣ, ΠΙΣΤΟΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΩΜΕΝ» ΔΟΞΑ ΑΙΝΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ

28

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ΛΟΥΚΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ (2016)

  11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ +ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ ῏Ηχος πλ. δ΄, ἑωθινὸν Γ΄΄

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΑ΄ΛΟΥΚΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ (2016)

11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ ῏Ηχος πλ. δ΄, ἑωθινὸν Γ΄΄ Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (10/12/16)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ (2014)

14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  +ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑʹ ΛΟΥΚΑ. Τῶν κατὰ σάρκα Προπατόρων τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, Θύρσου, Λευκίου, Καλλινίκου, Φιλήμονος, Ἀπολλωνίου, Ἀῤῥιανοῦ μαρτύρων καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς. ῏Ηχος β΄, ἑωθινὸν ε΄