ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ΄ΛΟΥΚΑ (ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Ζ΄ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ) (2016)

 16  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΛΟΥΚΑ ῏Ηχος πλ. δ΄, ἑωθινὸν ζ΄΄

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ΄ΛΟΥΚΑ (ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Ζ΄ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ) (2016)

16  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΛΟΥΚΑ ῏Ηχος πλ. δ΄, ἑωθινὸν ζ΄΄ Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (15/10/16)

«ΤΑΣ ΜΥΣΤΙΚΑΣ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΦΙΡΦΙΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

«ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΟΝ ΜΝΗΜΗΝ» ΗΧΟΣ Δ΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ

«ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Ο ΧΟΡΟΣ» ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΙΝΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΧΟΣ ΠΛ.Δ΄

«ΥΠΕΡΔΕΔΟΞΑΣΜΕΝΟΣ ΕΙ ΧΡΙΣΤΕ¨ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 318 ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Α΄ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ (2016)

12 IOYNIOY 2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ.  «Τῶν ἁγίων 318 πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς συνόδου (325 μ.Χ.)». ῏Ηχος πλ. β΄, ἑωθινὸν ι΄