ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (2016)

26  ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 + ΚΥΡΙΑΚΗ Αʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Τῶν Ἁγίων Πάντων, Ἦχος πλ. δʹ. Ἑωθινὸν Αʹ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ(2016)

26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 + ΚΥΡΙΑΚΗ Αʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Τῶν Ἁγίων Πάντων, Ἦχος πλ. δʹ. Ἑωθινὸν Αʹ Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (25/06/16)  

Εορτάζοντες την 15ην του μηνός Ιουνίου 2014

    Αγίων Πάντων Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΑΜΩΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΟΥΛΑΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΤΟΣ, ΑΧΑΪΚΟΣ και ΣΤΕΦΑΝΑΣ οι Απόστολοι Ο ΟΣΙΟΣ ΟΡΤΙΣΙΟΣ Ο ΟΣΙΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ επίσκοπος Ιππώνος και ΜΟΝΙΚΑ η ευσεβεστάτη μητέρα του Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΥΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΡΣΗΣ Η ΣΥΝΑΞΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ πέραν εν τοις Μαρανακίου Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΝΑΣ της Μονής […]

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 2014

15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 + ΚΥΡΙΑΚΗ Αʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Τῶν Ἁγίων Πάντων, Ἀμὼς προφήτου, Αὐγουστίνου ἐπισκόπου Ἱππῶνος. Ἦχος πλ. δʹ. Ἑωθινὸν Αʹ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 2014

15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 + ΚΥΡΙΑΚΗ Αʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Τῶν Ἁγίων Πάντων, Ἀμὼς προφήτου, Αὐγουστίνου ἐπισκόπου Ἱππῶνος. Ἦχος πλ. δʹ. Ἑωθινὸν Αʹ Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (14/6/14)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013  † ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ.  «ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝ­ΤΩΝ». † Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων. ῏Ηχος πλ. δ΄· ἑωθι­νὸν α΄

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013  † ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ.  «ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝ­ΤΩΝ». † Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων. ῏Ηχος πλ. δ΄· ἑωθι­νὸν α΄ Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (29/6/13)