ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ

«YMNOI ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ» ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

«ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ ΦΩΤΙΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ

¨ΚΥΡΙΕ ΠΑΡΑΓΩΝ ΕΝ ΤΗ ΟΔΩ» ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

«ΤΙΣ ΛΑΛΗΣΕΙ ΤΑΣ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑΣ ΣΟΥ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΙΝΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ

«ΚΥΡΙΕ ΠΑΡΑΓΩΝ ΕΝ ΤΗ ΟΔΩ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΪΔΑΝΟΓΛΟΥ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ (2016)

5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. «῾Η θεραπεία τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ». ῏Ηχος πλ. α΄· ἑωθινὸν η΄  

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ (2016)

5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. «῾Η θεραπεία τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ». ῏Ηχος πλ. α΄· ἑωθινὸν η΄ Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (04/06/16)