ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ

«ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ» ΟΜΙΛΙΑ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ

Advertisements

«ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ» ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

«ΚΥΡΙΕ ΠΑΡΑΓΩΝ ΕΝ ΤΗ ΟΔΩ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ ΜΑΪΔΑΝΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ/ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

«ΤΙΣ ΛΑΛΗΣΕΙ ΤΑΣ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑΣ ΣΟΥ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄¨ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (2017)

  21 ΜΑΪΟΥ 2017 +ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ Κυριακῇ ἕκτῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, ἐν ᾗ ἑορτάζομεν τὸ εἰς τὸν ἐκ γενετῆς Τυφλὸν, τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν, Ἰησοῦ Χριστοῦ, θαῦμα.   +Μνήμη τῶν Ἁγίων ἐνδόξων, θεοστέπτων, καὶ ἰσαποστόλων, μεγάλων Βασιλέων, Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης. Ἦχος πλ.α’ ΕΩΘΙΝΟΝ Η΄  

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ(2017)

21 ΜΑΪΟΥ 2017 +ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ Κυριακῇ ἕκτῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, ἐν ᾗ ἑορτάζομεν τὸ εἰς τὸν ἐκ γενετῆς Τυφλὸν, τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν, Ἰησοῦ Χριστοῦ, θαῦμα.   +Μνήμη τῶν Ἁγίων ἐνδόξων, θεοστέπτων, καὶ ἰσαποστόλων, μεγάλων Βασιλέων, Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης. Ἦχος πλ.α’ ΕΩΘΙΝΟΝ Η΄ Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (20/5/17)  

«YMNOI ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ» ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΙΚΟΠΟΥΛΟΣ