Αρχείο κατηγορίας ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ΙϚ΄ ΛΟΥΚΑ) ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑ ΡΙΣΑΙΟΥ (2016)

21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

†ΚΥΡΙΑΚΗ (ΙϚ΄ ΛΟΥΚΑ) ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ. ᾿

Τιμοθου σου το ν Συμβλοις (θ΄ α.). Εσταθου ᾿Αντιοχεας (†360), Ζαχαρου ᾿Ιεροσολμων (†633), ᾿Ιωννου Κωνσταντινουπλεως το π σχολαστικν (†577).

῏Ηχος πλ. α΄· ἑωθινὸν ε΄.

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ΙϚ΄ ΛΟΥΚΑ) ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑ ΡΙΣΑΙΟΥ (2016)

Advertisements

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ΙϚ΄ ΛΟΥΚΑ) ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (2016)

21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

†ΚΥΡΙΑΚΗ (ΙϚ΄ ΛΟΥΚΑ) ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ. ᾿

 

Τιμοθου σου το ν Συμβλοις (θ΄ α.). Εσταθου ᾿Αντιοχεας (†360), Ζαχαρου ᾿Ιεροσολμων (†633), ᾿Ιωννου Κωνσταντινουπλεως το π σχολαστικν (†577).

῏Ηχος πλ. α΄· ἑωθινὸν ε΄.

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (20/02/16)

 

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ΙϚ΄ ΛΟΥΚΑ) ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (2016)