ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΠΑΤΕΡΑ

«ΠΑΤΕΡ ΑΓΑΘΕ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΟΝΟΓΛΟΥ

Advertisements

«ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΠΑΤΕΡΑ» ΠΑΤΗΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΡΜΠΑΡΑΚΗΣ

«᾽Αναστάς πορεύσομαι πρός τόν πατέρα μου» (Λουκ. 15, 18)  Είναι τρομερή η ενέργεια που περικλείει η παραβολή του ασώτου, το ευαγγελικό ανάγνωσμα της ομώνυμης Κυριακής, η οποία αποτελεί το δεύτερο σκαλοπάτι της εισόδου μας στο ευλογημένο Τριώδιο. Κι αυτό γιατί προεκτείνει τη δυναμική της μετάνοιας, που τόνισε η προηγουμένη Κυριακή με την παραβολή του Τελώνου […]

Αρχιμ. Βασίλειος (πρώην ηγούμενος ι.μ. Ιβήρων): «Σχόλιο στην παραβολή του Ασώτου»

Ἡ εὐαγγελική παραβολή πού διαβάζεται σήμερα εἶναι γνωστή σέ ὅλους μας ὡς παραβολή τοῦ Ἀσώτου. Ἕνας ἄνθρωπος ἔχει δύο γιούς. Ὁ νεώτερος γιός ζητάει χωρίς περιστροφές ἀπό τόν πατέρα του τό μερίδιό του ἀπό τήν κληρονομιά.

«ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΠΑΤΕΡΑ» «ΤΗΝ ΜΩΥΣΕΩΣ ΩΔΗΝ» ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΘΑΝΑΣΗΣ

«ΠΑΤΕΡ ΑΓΑΘΕ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β’ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΙΝΩΝ ΟΡΘΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΠΑΤΕΡΑ +ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ

«ΤΗΝ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ»ΗΧΟΣ Β΄ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ»ΩΣ Ο ΑΣΩΤΟΣ» ΣΤΑΝΙΤΣΑΣΗΧΟΣ Δ΄ΣΤΙΧΗΡΑ ΙΔΙΟΜΕΛΑ ΑΙΝΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΠΑΤΕΡΑ

«ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΔΩΡΕΑΣ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΔΗΜ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ