ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ (2016)

   22 ΜΑΪΟΥ 2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. ῏Ηχος γ΄, ἑωθινὸν ε΄  

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ (2016)

22 ΜΑΪΟΥ 2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. ῏Ηχος γ΄, ἑωθινὸν ε΄ Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (21/5/16)

«ΥΜΝΟΙ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ» ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ

«ΕΝ ΤΗ ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ

«ΑΝΕΒΗ Ο ΙΗΣΟΥΣ» ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

«Ο ΤΗ ΠΑΛΑΜΗ» ΣΤΙΧΗΡΟΝ ΙΔΙΟΜΕΛΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ ΗΧΟΣ Α΄ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

«ΚΥΡΙΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΥΤΟΝ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΑΙΝΩΝ ΟΡΘΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ +ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΪΔΑΝΟΓΛΟΥ