ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ

«ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΠΑΤΕΡΑ» «ΤΗΝ ΜΩΥΣΕΩΣ ΩΔΗΝ» ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΘΑΝΑΣΗΣ

Advertisements

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΖ΄ΛΟΥΚΑ (ΤΟΥ ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΠΑΤΕΡΑ)(2017)

12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2017 +ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ’ ΛΟΥΚΑ  (ΤΟΥ ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΠΑΤΕΡΑ).    Ἦχος α’ Ἑωθινὸν Α’  Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (11/02/17)  

«ΠΑΤΕΡ ΑΓΑΘΕ» ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΪΔΑΝΟΓΛΟΥ

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ «ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ» ΠΛ Β

«ΑΡΓΕΣ ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ» ΗΧΟΣ Β΄ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΝΤΑΚΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

«ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΔΩΡΕΑΣ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ

«ΠΑΤΕΡ ΑΓΑΘΕ» ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ