ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ (2017)

19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ  (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) ῏Ηχος πλ. β´ – ῾Εωθινόν Ϛ´   Advertisements

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ (2017)

19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ  (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ ) ῏Ηχος πλ. β´ – ῾Εωθινόν Ϛ´ Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (18/03/17)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) (2015)

15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 † ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ  (ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟ­ΠΡΟ­ΣΚΥΝΗΣΕΩΣ). ῏Ηχος βαρὺς, ἑωθινὸν ζ΄

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) (2015)

15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 † ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ  (ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟ­ΠΡΟ­ΣΚΥΝΗΣΕΩΣ). ῏Ηχος βαρὺς, ἑωθινὸν ζ΄ Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (14/03/15)

π. Ἀλέξανδρος Σμέμαν -» Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως»

  Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Ἑορτολόγιο- Ἐτήσιος Ἐκκλησιαστικὸς Κύκλος» Ἀπὸ τὰ παμπάλαια χρόνια, τὸ βράδυ τοῦ Σαββάτου τῆς τρίτης ἑβδομάδος τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ὁ σταυρὸς μεταφέρεται στὸ κέντρο τοῦ ναοῦ, καὶ ὁλόκληρη ἡ ἀκόλουθη ἑβδομάδα εἶναι γνωστὴ ὡς ἑβδομάδα τοῦ Σταυροῦ. Ξέρουμε πὼς ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ ἀποτελεῖ μία προετοιμασία γιὰ τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα, τότε ποὺ ἡ […]

«ΤΗΝ ΥΨΗΛΟΦΡΟΝΑ ΓΝΩΜΗΝ» ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΑΙΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΩΣ ΗΧΟΣ ΠΛ.Δ΄ +ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

Δόξα … Ἰδιόμελον τοῦ Τριῳδίου Ἦχος πλ. δ’ Τὴν ὑψηλόφρονα γνώμην τῶν κακίστων Φαρισαίων ὁ πάντων Κύριος παραβολικῶς ἐκφεύγειν ταύτην ἐδίδαξε καὶ μὴ ὑψηλοφρονεῖν, παρ’ ὃ δεῖ φρονεῖν, πάντας ἐπαίδευσεν ὑπογραμμὸς καὶ τύπος ὁ αὐτὸς γενόμενος, μέχρι Σταυροῦ καὶ θανάτου, ἑαυτὸν ἐκένωσεν. Εὐχαριστοῦντες οὖν σὺν τῷ Τελώνῃ εἴπωμεν, ὁ παθὼν ὑπὲρ ἡμῶν καὶ ἀπαθής διαμείνας Θεὸς […]

«ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ ΣΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ» ΑΝΤΙ ΤΡΙΣΑΓΙΟΥ ΗΧΟΣ Β΄ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ