ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ (2015)

4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 † ΚΥΡΙΑΚΗ πρὸ τῶν Φώτων. Σύναξις τῶν ἁγίων 70 ἀποστόλων, Θεοκτίστου ὁσίου. ῏Ηχος πλ. α΄· ἑωθινὸν η΄ Advertisements

Advertisements

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ (2015)

4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 † ΚΥΡΙΑΚΗ πρὸ τῶν Φώτων. Σύναξις τῶν ἁγίων 70 ἀποστόλων, Θεοκτίστου ὁσίου. ῏Ηχος πλ. α΄· ἑωθινὸν η΄ Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (03/01/15)  

Advertisements

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 † ΚΥΡΙΑΚΗ πρὸ τῶν Φώτων. Θεοπέμπτου, Θεωνᾶ μάρτ. (†305), Συγκλητικῆς ὁσίας (†350). ῏Ηχος γ΄. ῾Εωθινὸν Ϛ΄.   Advertisements

Advertisements

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 † ΚΥΡΙΑΚΗ πρὸ τῶν Φώτων. Θεοπέμπτου, Θεωνᾶ μάρτ. (†305), Συγκλητικῆς ὁσίας (†350). ῏Ηχος γ΄. ῾Εωθινὸν Ϛ΄. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (4/01/14) Advertisements

Advertisements