Αρχείο κατηγορίας ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ) (2016)

14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

+ΚΥΡΙΑΚΗ Ηʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

῏Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν η῞.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ) (2016)

Advertisements