ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ) (2016)

14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 +ΚΥΡΙΑΚΗ Ηʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ῏Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν η῞. Advertisements

Advertisements