ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΙΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ (ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ) (2017)

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 +ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ (ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ) +Τῶν Ἁγίων καὶ Δικαίων Θεοπατόρων, Ἰωσὴφ τοῦ Μνήστορος τῆς Ἁγίας Παρθένου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοῦ τοῦ Κυρίου, καὶ Δαυΐδ τοῦ Προφήτου καὶ Βασιλέως Ἦχος πλ. α΄, ἑωθινὸν Η   Advertisements

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ (ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ) (2017)

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 +ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ (ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ) +Τῶν Ἁγίων καὶ Δικαίων Θεοπατόρων, Ἰωσὴφ τοῦ Μνήστορος τῆς Ἁγίας Παρθένου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοῦ τοῦ Κυρίου, καὶ Δαυΐδ τοῦ Προφήτου καὶ Βασιλέως Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (30/12/17)  

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ (2014)

  28 ΔEKEMΒΡΙΟΥ 2014 † ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ. «᾿Ι­ωσὴφ τοῦ μνήστορος, Δαυὶδ τοῦ προφητάνακτος καὶ ᾿Ια­κώ­βου τοῦ ἀδελφοθέου». τῶν ἁγίων δισμυρίων μαρτύρων τῶν ἐν Νικομηδείᾳ καέντων. ῏Ηχος δ΄, ἑωθινὸν ζ΄

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΙΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (2014)

28 ΔEKEMΒΡΙΟΥ 2014 † ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ. «᾿Ι­ωσὴφ τοῦ μνήστορος, Δαυὶδ τοῦ προφητάνακτος καὶ ᾿Ια­κώ­βου τοῦ ἀδελφοθέου». τῶν ἁγίων δισμυρίων μαρτύρων τῶν ἐν Νικομηδείᾳ καέντων. Ἦχος δʹ. ῏Ηχος δ΄, ἑωθινὸν ζ΄ Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (27/12/14)  

«Αἷμα καὶ πῦρ, καὶ ἀτμίδα καπνοῦ» ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΙΝ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ΧΟΡΟΣ C.M.K.

http://www.dailymotion.com/video/x18yk6y_%CE%B1i%CE%BC%CE%B1-%CE%BA%CE%B1i-%CF%80%CF%85%CF%81-%CE%B4o%CE%BE%CE%B1%CF%83%CF%84i%CE%BAon-%CE%BA%CF%85%CF%81i%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%83-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%B7n-%CE%B3%CE%B5nn%CE%B7%CF%83in-%CF%80%CE%BB-%CE%B4_music Δόξα Πατρί… Ἦχος πλ. δ‘  Ἀνατολίου Αἷμα καὶ πῦρ, καὶ ἀτμίδα καπνοῦ, τέρατα γῆς, ἃ προεῖδεν Ἰωήλ΄ αἷμα τὴν Σάρκωσιν΄ πῦρ τὴν Θεότητα, ἀτμίδα δὲ καπνοῦ, τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸ ἐπελθὸν τῇ Παρθένῳ, καὶ κόσμον εὐωδιάσαν. Μέγα τὸ μυστήριον, τῆς σῆς ἐνανθρωπήσεως, Κύριε δόξα σοι.  

Εορτάζοντες την 29ην του μηνός Δεκεμβρίου 2013

  Μετά την Χριστού Γέννησιν ΤΑ ΑΓΙΑ ΝΗΠΙΑ (περίπου 14.000) που εσφάγισαν με διαταγή του Ηρώδη ΜΝΗΜΗ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ που πέθαναν μαρτυρικά για τη δόξα του Χριστού, από πείνα, δίψα, κρύο και μαχαίρι. Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ Ο ΟΣΙΟΣ ΘΑΔΔΑΙΟΣ ο Ομολογητής ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ Ο ΟΣΙΟΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ Ο ΟΣΙΟΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο […]

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΙΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 † ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ. «᾿Ι­ωσὴφ τοῦ μνήστορος, Δαυὶδ τοῦ προφητάνακτος καὶ ᾿Ια­κώ­βου τοῦ ἀδελφοθέου». Τῶν ἁγίων νηπίων τῶν ὑπὸ τοῦ ῾Ηρῴδου ἀναιρεθέντων· Μαρκέλλου ὁσίου. Γεωργίου Νικομηδείας, ποιητοῦ τῶν κανόνων. ῏ ῏Ηχος β΄, ἑωθινὸν ε΄