Αρχείο κατηγορίας ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ (2017)

8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/01/08.jpg

Ηχος δ΄, ωθινν Ζ΄.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ (2017)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ (2017)

΄8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/01/08.jpg

Ηχος δ΄, ωθινν Ζ΄.

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (07/01/17)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ (2017)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΟΥ (2015)

11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ.

Θεοδοσίου ὁσίου τοῦ κοινοβιάρχου (†529).

῏Ηχος πλ. β῞, ἑωθινὸν θ῞.

  Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΟΥ (2015)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ 2014

12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ.

Τατιανς μάρτυρος.

Ηχος δ΄, ωθινν ζ’.

  Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ 2014

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ 2014

https://i1.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/01/12.jpg

12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ.

Τατιανς μάρτυρος.

Ηχος δ΄, ωθινν ζ’.

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (11/01/14)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ 2014