ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ                                                         «Μετανοεῖτε ἤγγικεν γάρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν» Τό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα ἀναφέρεται στήν ἔναρξη τῆς διακονίας τοῦ Χριστοῦ γιά τήν σωτηρία τοῦ κόσμου […]

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ (2017)

8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 † ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ ῏Ηχος δ΄, ἑωθινὸν Ζ΄.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ (2017)

΄8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 † ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ ῏Ηχος δ΄, ἑωθινὸν Ζ΄. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (07/01/17)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΟΥ (2015)

11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 † ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ. Θεοδοσίου ὁσίου τοῦ κοινοβιάρχου (†529). ῏Ηχος πλ. β῞, ἑωθινὸν θ῞.  

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ 2014

12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 † ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ. Τατιανῆς μάρτυρος. ῏Ηχος δ΄, ἑωθινὸν ζ’.  

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ 2014

12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 † ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ. Τατιανῆς μάρτυρος. ῏Ηχος δ΄, ἑωθινὸν ζ’. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (11/01/14)