Αρχείο κατηγορίας ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Καταπέλτης και ο Μητροπολίτης Πατρών για την αργία της Κυριακής και το χρέος της Εκκλησίας

  • Από  desk agioritikovima

Καταπέλτης και ο Μητροπολίτης Πατρών για την αργία της Κυριακής και το χρέος της Εκκλησίας

Λάβρος για το θέμα της αργίας της Κυριακής και ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος σε νέα ανακοινωσή του με τίτλο ««ΠΙΛΟΤΙΚΑ» ΚΑΙ ΤΙΣ 52 ΚΥΡΙΑΚΕΣ… (ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ… !) ΔΕΝ ΑΦΗΝΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΤΙΠΟΤΕ ΟΡΘΙΟ».

Διαβάστε τι αναφέρει:

 Δυστυχώς επαληθευόμεθα όσοι εκφράσαμε την έντονη ανησυχία μας προφορικώς και γραπτώς, ότι δηλαδή είναι προδιαγεγραμμένο το σχέδιο να καταργηθή η αργία της Κυριακής, κατόπιν της λυσσαλέας πιέσεως των καταχθονίων δυνάμεων που μάχονται εναντίον της Ορθοδοξίας και του Γένους μας. Ήδη διαβάσαμε ότι περνάμε πλέον στην πιλοτικά «προαιρετική» λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και τις 52 Κυριακές του χρόνου σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας (ΦΕΚ Β’ 1859/08-07-2014). Προσθέτομε λοιπόν σε όσα έχομε γράψει επί του θέματος μέχρι τώρα και τις παρακάτω σκέψεις.

Συνέχεια ανάγνωσης Καταπέλτης και ο Μητροπολίτης Πατρών για την αργία της Κυριακής και το χρέος της Εκκλησίας

Advertisements

«ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΜΥΣΤΙΚΩΣ………..ΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗΝ………ΑΥΤΗ ΕΣΤΙΝ Η ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΑΥΣΕΩΣ ΗΜΕΡΑ…'» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

Δόξα… Ἦχος πλ. β’

Τὴν σήμερον μυστικῶς, ὁ μέγας Μωϋσῆς προδιετυποῦτο λέγων· Καὶ εὐλόγησεν ὁ Θεός, τὴν ἡμέραν τὴν ἑβδόμην· τοῦτο γάρ ἐστι τὸ εὐλογημένον Σάββατον· αὕτη ἐστίν ἡ τῆς καταπαύσεως ἡμέρα, ἐν ᾗ κατέπαυσεν ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ, ὁ Μονογενὴς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, διὰ τῆς κατὰ τὸν θάνατον οἰκονομίας, τῇ σαρκὶ σαββατίσας, καὶ εἰς ὃ ἦν, πάλιν ἐπανελθών, διὰ τῆς Ἀναστάσεως, ἐδωρήσατο ἡμῖν ζωὴν τὴν αἰώνιον, ὡς μόνος ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος.