ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ-ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ) (2017)

26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ Δ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ +ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ Ἦχος βαρύς, ῾Εωθινόν Ζ´ Advertisements

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ) (2017)

26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ Δ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ +ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ Ἦχος βαρύς, ῾Εωθινόν Ζ´ Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (25/03/17)

Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος – Χερουβικόν, Κων. Πρίγγου, Ήχος δ’ άγια (μπεγιατί)

«ΔΕΥΤΕ ΕΡΓΑΣΩΜΕΘΑ» ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΙΝΩΝ ΟΡΘΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ ΗΧΟΣ Α΄

«ΟΣΙΕ ΠΑΤΕΡ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ» ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ(2016)

10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ.  «᾿Ιωάννου ὁσίου συγγραφέως τῆς Κλίμακος». ῏Ηχος  δ΄· ἑωθινὸν α΄

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2016)

10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ.  «᾿Ιωάννου ὁσίου συγγραφέως τῆς Κλίμακος». ῏Ηχος  δ΄· ἑωθινὸν α΄ Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (09/04/16)