ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΤΟΥ ΤΡΙΩΔΙΟΥ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙϚ´ΛΟΥΚΑ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ(2017)

5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 +Κυριακή ΙϚ´ΛΟΥΚΑ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ. ῏Ηχος πλ. δ, ἑωθινὸν ΙΑ῞. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Advertisements

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙϚ´ΛΟΥΚΑ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (2017)

5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 +Κυριακή ΙϚ´ΛΟΥΚΑ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ. ῏Ηχος πλ. δ, ἑωθινὸν ΙΑ῞. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (4/02/17)  

Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος – Χερουβικόν, Κων. Πρίγγου, Ήχος δ’ άγια (μπεγιατί)

«ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ» «ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ’ «ΤΑ ΠΛΗΘΗ» ΠΑΤΗΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΣΤΕΡΗΣ

   

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ (2015)

  22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ. Τῆς ἀπὸ τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς ἐξορίας τῶν πρωτοπλάστων

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ (2015)

22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ. Τῆς ἀπὸ τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς ἐξορίας τῶν πρωτοπλάστων Ἦχος δʹ. Ἑωθινὸν Δʹ Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (21/02/15)  

ΣΤΙΧΗΡΑ ΑΙΝΩΝ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΠΑΤΕΡΑ (ΑΣΩΤΟΥ) ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΑΥΛΟΥ ΦΟΡΤΩΜΑ