ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΖ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΧΑΝΑΝΑΙΑΣ) (2016)

14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Αὐξεντίου ὁσίου (†470). ᾿Αβραὰμ (ε΄ αἰ.) καὶ Μάρωνος (δ΄ αἰ.) τῶν ὁσίων. ῏Ηχος δ΄, ἑωθινὸν δ΄  

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΖ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2016)

14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Αὐξεντίου ὁσίου (†470). ᾿Αβραὰμ (ε΄ αἰ.) καὶ Μάρωνος (δ΄ αἰ.) τῶν ὁσίων. ῏Ηχος δ΄, ἑωθινὸν δ΄ Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (13/02/16)