ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2015)

Posted on Updated on

22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΚΥΡΙΑΚΗ Δʹ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ.

Ἰωάννου ὁσίου τοῦ συγγραφέως τῆς

Κλίμακος.

῏Ηχος πλ. δ΄, ἑωθινὸν η΄.

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (21/03/15)

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) (2015)

Posted on Updated on

15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

† ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 

(ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟ­ΠΡΟ­ΣΚΥΝΗΣΕΩΣ).

῏Ηχος βαρὺς, ἑωθινὸν ζ΄

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (14/03/15)

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »