ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ) (2015)

29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 † ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ῏Ηχος α΄, ἑωθινὸν θ΄

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ) (2015)

29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 † ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ῏Ηχος α΄, ἑωθινὸν θ΄ Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (28/3/15)  

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2015)

22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Δʹ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. Ἰωάννου ὁσίου τοῦ συγγραφέως τῆς Κλίμακος. ῏Ηχος πλ. δ΄, ἑωθινὸν η΄.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2015)

22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Δʹ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. Ἰωάννου ὁσίου τοῦ συγγραφέως τῆς Κλίμακος. ῏Ηχος πλ. δ΄, ἑωθινὸν η΄. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (21/03/15)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) (2015)

15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 † ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ  (ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟ­ΠΡΟ­ΣΚΥΝΗΣΕΩΣ). ῏Ηχος βαρὺς, ἑωθινὸν ζ΄

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) (2015)

15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 † ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ  (ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟ­ΠΡΟ­ΣΚΥΝΗΣΕΩΣ). ῏Ηχος βαρὺς, ἑωθινὸν ζ΄ Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (14/03/15)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ) (2015)

8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 † ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. «Γρηγορίου ἀρχιε­πι­σκό­που Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ».

Follow

Ενημερωθείτε για κάθε νέα δημοσίευση στο email σας.

Μαζί με 143 ακόμα followers