ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ (2017)

19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ  (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) ῏Ηχος πλ. β´ – ῾Εωθινόν Ϛ´   Advertisements

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ (2017)

19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ  (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ ) ῏Ηχος πλ. β´ – ῾Εωθινόν Ϛ´ Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (18/03/17)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Α΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (2017)

5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 +Κυριακὴ Α’ τῶν Νηστειῶν (ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ) ἐν ᾗ ἀνάμνησιν ποιούμεθα τῆς ἀναστηλώσεως τῶν ἁγίων καί σεπτῶν Εἰκόνων. ῏Ηχος δ´ – ῾Εωθινόν Δ´ Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (04/03/17)

«ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ» ΗΧΟΣ ΠΛ Α΄ ΘΡ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

«Οὐκ ἔστιν ἡ Βασιλεία» Ήχος α΄ Δοξαστικόν Αίνων Κυριακής Ε΄Νηστειών- Νεοχωρίτης Παναγιώτης

«ΤΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΘΗΡΕΥΜΑΤΑ»¨ΗΧΟΣ Β΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ Β. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

«ΔΕΥΤΕ ΕΡΓΑΣΩΜΕΘΑ» ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΙΝΩΝ ΟΡΘΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ ΗΧΟΣ Α΄