ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 † ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ. Νικήτα μεγαλομάρτυρος (†372). Φιλοθέου ὁσίου (ι΄ αἰ.), Πορφυρίου τοῦ ἀπὸ μίμων, Βησσαρίωνος Λαρίσης, Συμεὼν Θεσσαλονίκης (†1429), ᾿Ιωάννου νεομάρτ. τοῦ Κρητός (†1811). ῏Ηχος γ΄, ἑωθινὸν α΄. Advertisements