ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ Ή ΙΖ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2017)

29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 +ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕʹ ΛΟΥΚΑ Ή ΙΖ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ῏Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν Ι῞.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ Ή ΙΖ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2017)

29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 +ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕʹ ΛΟΥΚΑ Ή ΙΖ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ῏Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν Ι῞. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (28/01/17)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ Ή ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ (2017)

  22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017       +ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ΛΟΥΚΑ Η΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ ῏Ηχος πλ. β῞, ἑωθινὸν Θ῞.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΔ΄ΛΟΥΚΑ Ή ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ(2017)

22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017       +ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ΛΟΥΚΑ Η΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ ῏Ηχος πλ. β῞, ἑωθινὸν Θ῞. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (21/01/17)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ΛΟΥΚΑ(2017)

15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2017 † ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄.   ΛΟΥΚΑ Ἦχος πλ. α΄, ἑωθινὸν Η΄.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΒ΄ΛΟΥΚΑ (2017)

15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2017 † ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄.   ΛΟΥΚΑ Ἦχος πλ. α΄, ἑωθινὸν Η΄. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (14/01/17)

«ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΖΩΗ»

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Τῶν ἁγίων Προπατόρων: Κολ. γ΄ 4-11 Ἀδελφοί, ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ, ἡ ζωὴ ἡμῶν, τότε καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ. Νε­κρώσατε οὖν τὰ μέλη ὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν, ἀ­­­­καθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κα­κήν, καὶ τὴν πλεονεξίαν, ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρία, δι᾿ ἃ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ […]