ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑ

«ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΠΑΤΕΡΑ» ΠΑΤΗΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΡΜΠΑΡΑΚΗΣ

«᾽Αναστάς πορεύσομαι πρός τόν πατέρα μου» (Λουκ. 15, 18)  Είναι τρομερή η ενέργεια που περικλείει η παραβολή του ασώτου, το ευαγγελικό ανάγνωσμα της ομώνυμης Κυριακής, η οποία αποτελεί το δεύτερο σκαλοπάτι της εισόδου μας στο ευλογημένο Τριώδιο. Κι αυτό γιατί προεκτείνει τη δυναμική της μετάνοιας, που τόνισε η προηγουμένη Κυριακή με την παραβολή του Τελώνου […]

«ΤΗΝ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ»ΗΧΟΣ Β΄ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ»ΩΣ Ο ΑΣΩΤΟΣ» ΣΤΑΝΙΤΣΑΣΗΧΟΣ Δ΄ΣΤΙΧΗΡΑ ΙΔΙΟΜΕΛΑ ΑΙΝΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΠΑΤΕΡΑ

«ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΔΩΡΕΑΣ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΔΗΜ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

«ΣΤΙΧΗΡΑ ΙΔΙΟΜΕΛΑ» ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

«Ω ΠΟΣΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

«ΕΙΣ ΑΝΑΜΑΡΤΗΤΟΝ ΧΩΡΑΝ» ΗΧΟΣ Α΄ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

28

«ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ΤΟ ΔΙΑΦΟΡΟΝ» ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΓΟΥΡΗΣ ΗΧΟΣ Γ΄