Αρχείο κατηγορίας ΚΡΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

Μία Κρητική εικόνα της Βαϊφόρου στην Λευκάδα.(Π.Λ.Βοκοτόπουλος)ΠΗΓΗ: http://fdathanasiou.wordpress.com/

11ΑΠΡhttp://fdathanasiou.wordpress.com/

ΒΑΙΦΟΡΟΣ-ΛΕΥΚΑΔΑ-page-017ΒΑΙΦΟΡΟΣ-ΛΕΥΚΑΔΑ-page-002ΒΑΙΦΟΡΟΣ-ΛΕΥΚΑΔΑ-page-003ΒΑΙΦΟΡΟΣ-ΛΕΥΚΑΔΑ-page-004ΒΑΙΦΟΡΟΣ-ΛΕΥΚΑΔΑ-page-005ΒΑΙΦΟΡΟΣ-ΛΕΥΚΑΔΑ-page-006ΒΑΙΦΟΡΟΣ-ΛΕΥΚΑΔΑ-page-007ΒΑΙΦΟΡΟΣ-ΛΕΥΚΑΔΑ-page-008ΒΑΙΦΟΡΟΣ-ΛΕΥΚΑΔΑ-page-009ΒΑΙΦΟΡΟΣ-ΛΕΥΚΑΔΑ-page-010ΒΑΙΦΟΡΟΣ-ΛΕΥΚΑΔΑ-page-011ΒΑΙΦΟΡΟΣ-ΛΕΥΚΑΔΑ-page-012ΒΑΙΦΟΡΟΣ-ΛΕΥΚΑΔΑ-page-013ΒΑΙΦΟΡΟΣ-ΛΕΥΚΑΔΑ-page-014

Advertisements