Αρχείο κατηγορίας ΚΟΝΤΑΚΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Ήχος Βαρύς-Κεκραγάρια, στιχολογία και 7 εσπέρια

Advertisements

«ΑΡΓΕΣ ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ» ΗΧΟΣ Β΄ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΝΤΑΚΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ