ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

«ΝΕΝΙΚΗΝΤΑΙ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ» ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΗΧΟΣ Α΄

«ΤΗ ΑΘΑΝΑΤΩ ΣΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΙ» ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄

«ΘΕΑΡΧΙΩ ΝΕΥΜΑΤΙ» ΟΛΟΙ ΟΙ ΗΧΟΙ ΧΟΡΩΔΙΑ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

«Ω ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΞΟΥ» ΒΑΒΑΙ» «ΤΗΝ ΣΗΝ»ΗΧΟΣ Α΄ ΕΣΠΕΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

«ΥΜΝΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΙΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΧΟΡΩΔΙΑ «ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ»

¨ΘΕΑΡΧΙΩ ΝΕΥΜΑΤΙ» ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΟΛΟΙ ΟΙ ΗΧΟΙ) ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΪΤΑΝΟΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 1977 +ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ