ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

«ΜΕΘ’ ΗΜΕΡΑΣ ΟΚΤΩ» ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ΦΩΤΙΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ

«ΙΔΟΥ ΣΚΟΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΪ» ΕΩΘΙΝΟΝ Ζ’ ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ

«ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ ΚΡΥΨΑΝΤΑ» Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ/Φ.ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ/Γ.ΧΑΤΖΗΧΡΟΝΟΓΛΟΥ

«Ἐξέδυσάν Με Τὰ Ἱμάτιά Μου…» ΦΩΤΙΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ

«ΤΟΝ ΛΗΣΤΗΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ» ΗΧΟΣ Γ΄ ΦΩΤΙΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ

«Ο ΝΥΜΦΙΟΣ Ο ΚΑΛΛΕΙ ΩΡΑΙΟΣ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΟΡΘΡΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΚΑΙ «ΔΕΥΤΕ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΙ ΛΑΟΙ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ΔΟΞΑ ΣΤ΄ΩΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ

‘»ΟΤΑΝ ΤΙΘΩΝΤΑΙ ΘΡΟΝΟΙ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ ΦΩΤΙΟΣ ΚΕΤΣΤΕΤΖΗΣ