ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

‘»ΟΤΑΝ ΤΙΘΩΝΤΑΙ ΘΡΟΝΟΙ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ ΦΩΤΙΟΣ ΚΕΤΣΤΕΤΖΗΣ

«ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ» ΑΘ.ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ -ΦΩΤΙΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ

«ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ» «ΔΙΠΛΑΙ» ΗΧΟΣ Α΄ΦΩΤΙΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ

«ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ ΕΟΡΤΑΖΟΜΕΝ» «ΒΑΣΙΛΕΥ ΟΥΡΑΝΙΕ» ΙΔΙΟΜΕΛΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ

» ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΛΟΙΠΟΝ» ΗΧΟΣ Β΄ΣΤΙΧΗΡΟΝ ΑΙΝΩΝ ΟΡΘΡΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑ ΦΩΤΙΟΥ ΚΕΤΣΕΤΖΗ

«ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ» ΗΧΟΣ Δ΄ΦΩΤΙΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ

«ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ» ΗΧΟΣ Α΄ΦΩΤΙΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ