Αρχείο κατηγορίας ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

«ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΣ» ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν

 

ΙΩΑΝΝΟΥ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΣ

 

Εἰς τὴν ἁγίαν καὶ λαμπροφόρον ἡμέραν τῆς ἐνδόξου καὶ σωτηριώδους Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, Ἀναστασεως.

  Συνέχεια ανάγνωσης «ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΣ» ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Advertisements