ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

«ΑΤΕΝΙΣΑΙ ΤΟ ΟΜΜΑ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ

¨ΑΤΕΝΙΣΑΙ ΤΟ ΟΜΜΑ»ΑΠΟΣΤΙΧΑ Δ΄ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ ΖΩΝΤΑΝΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄Π. ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ

«ΑΤΕΝΙΣΣΑΙ ΤΟ ΟΜΜΑ ΕΙΣ ΟΥΡΑΝΟΝ» ΗΧΟΣ ΠΛ.Δ΄ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ Δ΄ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ

Ε΄ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ (2017)

26 ΜΑΡΤΙOY 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ

Δ΄ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ(2017)

19 MAPTIOY 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ

«ΔΕΥΤΕ ΕΚΚΑΘΑΡΩΜΕΝ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ΄

16

«ΔΕΥΤΕ ΕΚΚΑΘΑΡΩΜΕΝ ΕΑΥΤΟΥΣ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΑΡΓΟΝ ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

Ἦχος πλ. δ’ Ἰδιόμελον Δεῦτε ἐκκαθάρωμεν ἑαυτούς, ἐν ἐλεημοσύναις καὶ οἰκτιρμοῖς πενήτων, μὴ σαλπίζοντες, μὴ δημοσιεύοντες ἡμῶν τὴν εὐποιΐαν, μὴ ἐπιγνώτω ἡ ἀριστερά, τῆς δεξιᾶς τὸ ἔργον, μὴ σκορπίσῃ ἡ κενοδοξία, τὸν καρπὸν τῆς ἐλεημοσύνης, ἀλλ’ ἐν κρυπτῷ, τῷ τὰ κρυπτὰ εἰδότι κράξωμεν· Πάτερ, ἄφες τὰ παραπτώματα ἡμῶν, ὡς φιλάνθρωπος.