ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

«ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ» ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΧΑΡΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ

Advertisements

«ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ» ΗΧΟΣ Α΄ ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ ΧΟΡΑΡΧΗΣ ΘΡ.ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

Ἦχος α’ Ἰδιόμελον Θαυμαστὴ τοῦ Σωτῆρος, ἡ δι’ ἡμᾶς φιλάνθρωπος γνώμη· τῶν μελλόντων γὰρ τὴν γνῶσιν, ὡς παρόντων κεκτημένος, τοῦ Λαζάρου καὶ τοῦ Πλουσίου, τὸν βίον ἐστηλίτευσε· τῶν ἑκατέρων οὖν τὸ τέλος ἑνοπτριζόμενοι, τοῦ μὲν φύγωμεν, τὸ ἀπηνὲς καὶ μισάνθρωπον, τοῦ δὲ ζηλώσωμεν, τὸ καρτερὲς καὶ μακρόθυμον, πρὸς τὸ σὺν αὐτῷ τοῦ Ἀβραὰμ κόλποις, ἐνθαλπόμενοι […]

ΣΤ΄ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ (2017)

2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ  

«ΑΤΕΝΙΣΑΙ ΤΟ ΟΜΜΑ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ

¨ΑΤΕΝΙΣΑΙ ΤΟ ΟΜΜΑ»ΑΠΟΣΤΙΧΑ Δ΄ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ ΖΩΝΤΑΝΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄Π. ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ

«ΑΤΕΝΙΣΣΑΙ ΤΟ ΟΜΜΑ ΕΙΣ ΟΥΡΑΝΟΝ» ΗΧΟΣ ΠΛ.Δ΄ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ Δ΄ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ

Ε΄ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ (2017)

26 ΜΑΡΤΙOY 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ