ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΤΙΜΙΑΣ ΕΣΘΗΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (2017)

2 ΙΟΥΛΙΟΥ  2017 +ΚΥΡΙΑΚΗ Δ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ +Μνήμη τῆς ἐν Βλαχέρναις Καταθέσεως τῆς τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. ῏Ηχος γ´ – ῾Εωθινόν Δ´. Advertisements

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΤΙΜΙΑΣ ΕΣΘΗΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (2017)

2 ΙΟΥΛΙΟΥ  2017 +ΚΥΡΙΑΚΗ Δ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ +Μνήμη τῆς ἐν Βλαχέρναις Καταθέσεως τῆς τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. ῏Ηχος γ´ – ῾Εωθινόν Δ´. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (1/7/17)  

«ΩΣ ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΥΠΕΡΛΑΜΠΡΟΝ» ΗΧΟΣ Β΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΟΡΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΙΩΝ ΤΙΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ)

«ΘΕΟΤΟΚΕ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΕ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΕΟΡΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΙΩΝ ΤΙΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Εορτάζοντες την 31ην του μηνός Αυγούστου

    ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΙΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, εν τω Νεωρίω. ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ, από την Πέργη της Παμφυλίας ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΗΝΑΣ, ΦΑΥΣΤΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ και ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΕΟΡΤΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΠΤΑ ΠΑΡΘΕΝΟΙ, από τη Γάζα ΟΙ ΑΓΙΟΙ 366 ΜΑΡΤΥΡΕΣ, από τη Νικομήδεια Ο ΑΓΙΟΣ AIDAN (Σκωτσέζος) Η […]

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΒ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (2014)

31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 +ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ.  Ἡ κατάθεσις τῆς τιμίας ζώνης τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου. ῏Ηχος γ΄, ἑωθινὸν α΄.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΒ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (2014)

31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 +ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ.  Ἡ κατάθεσις τῆς τιμίας ζώνης τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου. ῏Ηχος γ΄, ἑωθινὸν α΄. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (30/08/14)