ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ ΕΟΡΤΩΝ

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ ΚΑΙ Θ΄ΩΔΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ» ΘΡ,ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ/Β. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ- Β.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ/ ΔΗΜ. ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ/ Λ. ΑΣΤΕΡΗΣ

Advertisements

«ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ» ΗΧΟΣ Α΄Π. ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ- ΣΠ. ΚΙΖΥΡΙΔΗΣ/ ΦΩΤΙΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ

 

«ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ» ΔΗΜ. ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ / ΦΩΤΙΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ

 

«Αργαί καταβασίαι του Τιμίου Σταυρού» Κ. ΠΡΙΓΓΟΣ- Μ. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ

«ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ» ΗΧΟΣ Γ΄ ΦΩΤΙΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ

«ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ» ΑΡΓΑΙ ΗΧΟΣ Α΄ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΤΖΑΛΑΚΗΣ

«ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ» «ΔΙΠΛΑΙ» ΗΧΟΣ Α΄ΦΩΤΙΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ