ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

«ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ » ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΗ

Advertisements

¨ΟΣΟΙ ΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΝ» ΗΧΟΣ Α΄ +ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

«Ὁ τὸν ἀμπελῶνα φυτεύσας» ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ ΑΠΟΣΤΙΧΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΑΤΑΚΥΚΤΙΚΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΕΣΠΕΡΑΣ)

Ἰδιόμελον Ἦχος βαρὺς Ὁ τὸν ἀμπελῶνα φυτεύσας, καὶ τοὺς ἐργάτας καλέσας, ἐγγὺς ὑπάρχει Σωτήρ, δεῦτε οἱ τῆς Νηστείας ἀγωνισταί, μισθὸν ἀπολαύσωμεν, ὅτι πλούσιος ὑπάρχει, ὁ δοτήρ καὶ ἐλεήμων, μικρὸν ἐργασάμενοι, κομισώμεθα, τὸ τῆς ψυχῆς ἔλεος.

«ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ» ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΗΧΟΣ Δ΄ (ΑΓΙΑ)

«Συναυλία Αθανασίου Καραμάνη στο Ηρώδειο 1987» Μέρος 2ο

«Συναυλία Αθανασίου Καραμάνη στο Ηρώδειο 1987» Μέρος 1ο

» ΕΩΘΙΝΟΝ Δ΄» ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ «ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΑΙΩΝΙΟΝ»

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ (1911-2012) Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κων/λεως   Την 12η Αυγούστου 2012, εξεδήμησεν προς Κύριον ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως κ. Αθανάσιος Καραμάνης. Είη η μνήμη αυτού αιωνία!