ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ ΓΟΥΕΑΡ

Ἐπίσκοπος Διοκλείας Κάλλιστος Ware – Το Μυστήριο τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου

«Μιὰ ψυχὴ φτιαγμένη κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ εἶναι πιὸ πολύτιμη στὸ Θεὸ ἀπ᾿ ὅτι δέκα χιλιάδες κόσμοι μὲ ὅλα ὅσα περιέχουν» Ἀποφθέγματα Πατέρων τῆς Ἐρήμου Τὸ ἀληθινὸ θαῦμα «Μίλησέ μας γιὰ τὶς θεῖες ὀπτασίες ποὺ ἔχεις», εἶπε κάποτε ἕνας μοναχὸς στὸν Ἀββᾶ Παχώμιο (286-346). «Ἕνας ἁμαρτωλὸς σὰν ἐμένα δὲν περιμένει νὰ ἔχει καμιὰ ὀπτασία ἀπὸ τὸ […]