ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

Κάλαντα του Λαζάρου

Σήμερον έρχεται ο Χριστός Ο επουράνιος Θεός Εν τη πόλει Βηθανία, Μάρθα κλαίει και Μαρία Λάζαρον τον αδερφό της Τον γλυκύ καρδιακό της Τρεις ημέρες τον θρηνούσαν Και τον μοιρολογούσαν Την ημέρα την τετάρτην Κίνησε ο Χριστός για να’ ρθει. Advertisements