Αρχείο κατηγορίας ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

Κάλαντα του Λαζάρου


Σήμερον έρχεται ο Χριστός Ο επουράνιος Θεός
Εν τη πόλει Βηθανία,
Μάρθα κλαίει και Μαρία
Λάζαρον τον αδερφό της
Τον γλυκύ καρδιακό της
Τρεις ημέρες τον θρηνούσαν
Και τον μοιρολογούσαν
Την ημέρα την τετάρτην
Κίνησε ο Χριστός για να’ ρθει.

Συνέχεια ανάγνωσης Κάλαντα του Λαζάρου

Advertisements