Αρχείο κατηγορίας ΙΝΔΙΚΤΟΣ ΝΕΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΤΟΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ (2014)

1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΔΕΥΤΕΡΑ
† ᾿Αρχὴ τῆς ᾿Ινδίκτου, ἤ τοι τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους· ᾿Ιησοῦ τοῦ Ναυή (1440 π.Χ.), ᾿Αμμοὺν δια¬κόνου καὶ τῶν σὺν αὐ-τῷ 40 γυναικῶν παρθένων καὶ ἀσκητριῶν μαρτύρων· Καλλίστης, Εὐόδου καὶ ῾Ερμογένους τῶν αὐταδέλφων μαρτύρων· Συμεὼν στυλίτου (†459). Μελετίου ὁσίου

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ (2014)

Advertisements

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ (2014)

https://i2.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/09/01.jpg

1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΔΕΥΤΕΡΑ

† ᾿Αρχὴ τῆς ᾿Ινδίκτου, ἤ τοι τοῦ νέου ἐκκλη­σι­α­στικοῦ ἔτους· ᾿Ιησοῦ τοῦ Ναυή (1440 π.Χ.), ᾿Αμμοὺν δια­κόνου καὶ τῶν σὺν αὐ­τῷ 40 γυναικῶν παρθέ­νων καὶ ἀσκη­τριῶν μαρτύρων· Καλλίστης, Εὐ­ό­δου καὶ ῾Ερμογένους τῶν αὐ­ταδέλφων μαρτύρων· Συμεὼν στυ­λί­του (†459). Μελετίου ὁσίου

Τῌ ΚΥΡΙΑΚῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (31/8/14)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ (2014)