Αρχείο κατηγορίας ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ

«Χερουβικός Ύμνος» Ήχος Α’ – Ψάλλουν οι Μοναχές της Ι.Μ. Παναγίας Έβρου

Advertisements

«ΕΝ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΕΙ» Απολυτίκιο μεγάλης εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου – Ψάλλουν μοναχές Ι.Μ.Παναγίας Έβρου