ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

«ΣΟΦΙΑΣ ΕΡΑΣΤΗΣ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΕΟΡΤΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

«ΠΑΤΡΙΔΑ ΓΕΝΟΣ» ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ΘΡ.ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

ΕΣΠΕΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΘΡ. ΚΑΙ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ ΧΑΡ.

«ΣΗΜΕΡΟΝ ΣΥΓΚΑΛΕΙΤΑΙ ΗΜΑΣ» ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑ ΙΩΑΝΝΗ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΙΝΩΝ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ ΗΧΟΣ Γ΄ «ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΤΡΙΣΑΓΙΟΥ ΘΡ.ΣΤΑΝΙΤΣΑ ΗΧΟΣ Δ΄) ΧΟΡΟΣ Ι. Μ. ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑ