ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

«ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ» ΗΧΟΣ Β΄ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

«ΤΗΝ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ»ΗΧΟΣ Β΄ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ»ΩΣ Ο ΑΣΩΤΟΣ» ΣΤΑΝΙΤΣΑΣΗΧΟΣ Δ΄ΣΤΙΧΗΡΑ ΙΔΙΟΜΕΛΑ ΑΙΝΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΠΑΤΕΡΑ

«ΣΤΙΧΗΡΑ ΙΔΙΟΜΕΛΑ» ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

«ΑΚΑΤΑΛΗΠΤΟΝ ΕΣΤΙ…» ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΑ Θ΄ΩΔΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΗΧΟΣ Γ΄ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

«ΣΟΦΙΑΣ ΕΡΑΣΤΗΣ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΕΟΡΤΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

«ΠΑΤΡΙΔΑ ΓΕΝΟΣ» ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ΘΡ.ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

ΕΣΠΕΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΘΡ. ΚΑΙ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ ΧΑΡ.