ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

«ΑΝΩΘΕΝ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΑΙ» ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗ (12ος αι) ΧΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΧΟΡΑΡΧΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

Advertisements

«Εὐαγγελιστὰ Ἰωάννη, Ἰσάγγελε Παρθένε» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ/ ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ

«ΥΜΝΟΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ» ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

«ΥΜΝΟΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ/ ΔΗΜ. ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΥΜΝΟΙ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΗΜ. ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ/ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

«Τῶν ἁγίων Πατέρων ὁ χορός» ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

«ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ» ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ