Αρχείο κατηγορίας ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

Εσπέρια Στιχηρά Αναστάσιμα πλ. α’ / Στανίτσας-Δανιηλίδης

«ΤΟΝ ΚΗΡΥΚΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ¨» «ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΑΙΝΩΝ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ