Αρχείο κατηγορίας ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

«ΑΠΕΣΤΑΛΗ ΕΞ ΟΥΡΑΝΟΥ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΧΟΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΥΠΟ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ

Advertisements

«ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΜΟΥ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ΧΡΥΣ. ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ