ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

«ΑΠΕΣΤΑΛΗ ΕΞ ΟΥΡΑΝΟΥ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΧΟΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΥΠΟ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ

Advertisements

Advertisements

«ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΜΟΥ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ΧΡΥΣ. ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ

«ΑΝΟΙΓΕΣΘΩ Η ΠΥΛΗ» ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ

Advertisements

Advertisements

«ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ» ΗΧΟΣ Γ΄ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΟΡΟΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Advertisements

Advertisements

«ΠΡΟ ΕΞ ΗΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ» ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ

Advertisements

Advertisements

«ΜΗ ΠΡΟΣΕΥΞΩΜΕΘΑ- ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ» ΗΧΟΙ Α΄ΚΑΙ Γ΄+ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ

Advertisements

Advertisements

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 1977 +ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ

Advertisements

Advertisements