ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΕΜΠΤΗΣ Ϛ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ)

25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Πέμπτῃ τῆς Ϛ’ Ἑβδομάδος Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων   Advertisements