Αρχείο κατηγορίας ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΕΜΠΤΗΣ Ϛ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ)

25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Πέμπτῃ τῆς Ϛ’ Ἑβδομάδος

Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

  Συνέχεια ανάγνωσης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΕΜΠΤΗΣ Ϛ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ)

Advertisements