ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ζ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2017)

23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 +ΚΥΡΙΑΚΗ  Ζ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομαρτυρος Φωκᾶ.   ῏Ηχος πλ. β´ – ῾Εωθινόν Ζ´. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (22/7/17)  

«ΔΕΥΤΕ ΛΑΟΙ ΤΗΝ ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΝ» ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΘΑΝΟΣ

«ΠΛΟΥΣΙΩΝ ΔΩΡΕΩΝ ΤΑ ΚΡΕΙΤΤΟΝΑ» ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΗΧΟΣ Β΄ ΦΩΤΙΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ

«ΑΙ ΜΥΡΟΦΟΡΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΝ ΤΑΦΟΝ ΣΟΥ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΣΑΙ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

«ΣΕ ΤΟΝ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΝ» ΗΧΟΣ ΠΛ.Α΄ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ

«ΣΟΥ ΕΞΕΧΥΘΗ ΧΑΡΙΣ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΓΡ. ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Δοξαστικὸν Ἦχος πλ. β’ Σοῦ ἐξεχύθη χάρις ἐν χείλεσι, Μᾶρκε Ἀπόστολε, καὶ γέγονας ποιμὴν τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, διδάσκων τὰ λογικὰ πρόβατα, πιστεύειν εἰς Τριάδα ὁμοούσιον, ἐν μιᾷ Θεότητι.

¨ΤΟΝ ΝΟΕΡΟΝ ΑΔΑΜΑΝΤΑ» ΗΧΟΣ Δ΄ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ Π. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΡΤΣΩΝΑΣ