ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (2018)

25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ Advertisements

«Ὅσιε τρισμάκαρ, Ἁγιώτατε Πάτερ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

  Ἦχος πλ. β’ Ὅσιε τρισμάκαρ, Ἁγιώτατε Πάτερ, ὁ Ποιμὴν ὁ καλός, καὶ τοῦ Ἀρχιποίμενος Χριστοῦ Μαθητής, ὁ τιθεὶς τὴν ψυχὴν ὑπὲρ τῶν προβάτων, αὐτὸς καὶ νῦν πανεύφημε, Ἰωάννη Χρυσόστομε, αἴτησαι πρεσβείαις σου, δωρηθῆναι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

«ΟΣΙΕ ΠΑΤΕΡ» ΗΧΟΣ ΠΛ.Α΄ΣΤΙΧΗΡΟΝ ΑΥΤΟΜΕΛΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΟΥ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΑ΄ΛΟΥΚΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ (2017)

17 ΔEKEMΒΡΙΟΥ 2017 +ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ  ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ ῏Ηχος γ´ – ῾Εωθινόν Ϛ´. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (16/12/17)  

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ

 

«ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΙΣΟΔΙΩΝ» Θ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ- Χ. ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ (2017)

30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 +Τοῦ Ἁγίου καί Ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου. ΤH ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ  (29/11/17)