ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

«ΑΠΕΣΤΑΛΗ ΕΞ ΟΥΡΑΝΟΥ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΧΟΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΥΠΟ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

 

«ΑΠΕΣΤΑΛΗ ΕΞ ΟΥΡΑΝΟΥ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ

¨ΟΣΙΕ ΤΡΙΣΜΑΚΑΡ ΑΓΙΩΤΑΤΕ ΠΑΤΕΡ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ

«ΟΙΜΟΙ ΜΕΛΑΙΝΑ ΨΥΧΗ»ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ ΝΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ(2017)

26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 +ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Ἐν ᾗ μνείαν ποιούμεθα τῆς ἀπό τοῦ Παραδείσου τῆς τρυφῆς ἐξορίας τοῦ πρωτοπλάστου ᾽Αδάμ. ῏ Ηχος γ´ – ῾Εωθινόν Γ´. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (25/02/17)  

«Ο ΤΟΙΣ ΧΕΡΟΥΒΙΜ ΕΠΟΧΟΥΜΕΝΟΣ» ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄