ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΑ΄ΛΟΥΚΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ (2017)

17 ΔEKEMΒΡΙΟΥ 2017 +ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ  ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ ῏Ηχος γ´ – ῾Εωθινόν Ϛ´. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (16/12/17)   Advertisements

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ

 

«ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΙΣΟΔΙΩΝ» Θ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ- Χ. ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ (2017)

30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 +Τοῦ Ἁγίου καί Ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου. ΤH ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ  (29/11/17)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΓ΄ΛΟΥΚΑ(2017)

26 NOEΜΒΡΙΟΥ 2017 +ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ’ΛΟΥΚΑ Ἦχος πλ. δ´ – Ἑωθινόν Γ´. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (25/11/17)  

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Θ΄ΛΟΥΚΑ (2017)

19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2017 +ΚΥΡΙΑΚΗ Θʹ ΛΟΥΚΑ ῏Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν Β῞. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ 18/11/17)

«ΣΗΜΕΡΟΝ ΦΑΙΔΡΩΣ ΕΞΕΛΑΜΨΕΝ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΔΗΜ. ΦΑΚΙΝΟΣ