Αρχείο κατηγορίας ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΓΟΝΥΚΛΙΣΙΑΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ (ΤΗΣ ΓΟΝΥΚΛΙΣΙΑΣ) (2016)

19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΚΥΡΙΑΚ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

 Ε Σ Π Ε Ρ Α Σ

 (Σημανει ταχτερον δι τν τς γονυκλισας κολουθαν)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ (ΤΗΣ ΓΟΝΥΚΛΙΣΙΑΣ) (2016)