ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ(2017)

Τῼ ΑΓΙῼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῼ ΣΑΒΒΑΤῼ (πρωΐ)  ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  Advertisements

Advertisements