Αρχείο κατηγορίας ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Παραβολὴ τοῦ σπλαχνικοῦ Σαμαρείτη (Λουκ ι, 25-37) Anthony Bloom

Αποτέλεσμα εικόνας για Παραβολὴ τοῦ σπλαχνικοῦ Σαμαρείτη

Εἰς τὸ Ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ Τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ἐν συντομίᾳ, τὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο ἐμπεριέχει ὅλα ὅσα ἀποτελοῦν τὸν τρόπο ζωῆς τοῦ χριστιανοῦ.

Συνέχεια ανάγνωσης Παραβολὴ τοῦ σπλαχνικοῦ Σαμαρείτη (Λουκ ι, 25-37) Anthony Bloom

«Υπάρχουν όρια στην αγάπη;» Ιωάννης Καραβιδόπουλος

Μια από τις ωραιότερες και σημαντικότερες παραβολές του Ιησού Χριστού μας προσφέρει αυτήν την Κυριακή η Εκκλησία μας ως ευαγγελικό ανάγνωσμα, την παραβολή του Καλού Σαμαρείτη, η οποία σε μετάφραση είναι η ακόλουθη:

Αποτέλεσμα εικόνας για η παραβολή του καλού σαμαρείτη

Συνέχεια ανάγνωσης «Υπάρχουν όρια στην αγάπη;» Ιωάννης Καραβιδόπουλος

ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΛΟΥΚΑ – 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ  Η΄  ΛΟΥΚΑ

(Λκ. ι΄ 25-37)

Συνέχεια ανάγνωσης ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΛΟΥΚΑ – 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Κυριακή Η΄ Λουκά (παραβολή του καλού Σαμαρείτου).

Αποτέλεσμα εικόνας για Κυριακή Η΄ Λουκά (παραβολή του καλού Σαμαρείτου).

 «τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;» (Λκ. 10,25).

Συνέχεια ανάγνωσης Κυριακή Η΄ Λουκά (παραβολή του καλού Σαμαρείτου).

Κυριακή 10η Νοεμβρίου 2019 (Κυριακή Η΄ Λουκᾶ). Λκ. 10, 25 – 37.

Αποτέλεσμα εικόνας για παραβολή τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτου

«πορεύου καί σύ καί ποίει ὁμοίως» Λκ. 10,
37.

Συνέχεια ανάγνωσης Κυριακή 10η Νοεμβρίου 2019 (Κυριακή Η΄ Λουκᾶ). Λκ. 10, 25 – 37.

Κυριακή Ε΄ Λουκά (παραβολή του πλουσίου και του πτωχού Λαζάρου).

Αποτέλεσμα εικόνας για (Κυριακή Ε΄ Λουκᾶ).  

«ἀπέλαβες τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου, καὶ Λάζαρος ὁμοίως­­ τὰ κακά· νῦν δὲ ὧδε παρακαλεῖται σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι» (Λκ. 16,25).

Συνέχεια ανάγνωσης Κυριακή Ε΄ Λουκά (παραβολή του πλουσίου και του πτωχού Λαζάρου).

Κυριακή 3η Νοεμβρίου 2019 (Κυριακή Ε΄ Λουκᾶ). Λκ. 16, 19 – 31.

Αποτέλεσμα εικόνας για (Κυριακή Ε΄ Λουκᾶ).

« Ἄνθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος». Λκ. 16, 19

Συνέχεια ανάγνωσης Κυριακή 3η Νοεμβρίου 2019 (Κυριακή Ε΄ Λουκᾶ). Λκ. 16, 19 – 31.