ΕΝΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

«Ενορία και Εκκλησία» Πρωτοπρεσβυτέρου ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ Ομοτίμου Καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών

  ΕΝΟΡΙΑ Η μεγάλη μας οικογένεια α) Εκκλησία και Ενορία β) Η ζωή της Ενορίας γ) Η Ενορία στην ιστορία δ) Δυνατότητες και προοπτικές Α. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑ 1. Στην εκκλησιαστική μας πραγματικότητα η μι­κρότερη ενότητα, ο πυρήνας της Εκκλησίας, είναι η Ενορία. Ως ευχαριστιακή σύναξη των πιστών εμφανί­ζεται η (κάθε) Ενορία, σε συνάρτηση βέβαια […]