ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Η επίσκεψη του Ιησού στον γέροντα Παϊσιο!!

Όταν ο Γέροντας βρισκόταν στο κελί του Τιμίου Σταυρού, μια βραδιά, καθώς έλεγε την ευχή, είδε ξαφνικά να αφαιρείται η οροφή του κελιού του και επάνω, ολοκάθαρα, έβλεπε τον Κύριο. Το πρόσωπό Του, είχε τόσο λαμπρότητα που δυσκολευόταν να τον κοιτάξει και απορούσε, πώς βρέθηκαν κάποτε μερικοί που μπόρεσαν να φτύσουν αυτό το πρόσωπο!!! Μετά […]