ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΑΝΑ

Ἡ μάνα: ἐλπίδα καὶ θεμέλιο τοῦ Γένους!

Γράφει ὁ Δημ. Νατσιὸς Δάσκαλος-Κιλκὶς Ἀπ’ οὖλα τὰ λαλούμενα καλοχτυπᾶ ἡ καμπάνα Κι ἀπ’ οὖλα τὰ γλυκύτερα, γλυκύτερ’ εἶν’ ἡ μάνα (δημοτικὸ) Advertisements