ΕΙΡΜΟΙ Θ΄ΩΔΗΣ

«ΜΗ ΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ» ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ ΕΙΡΜΟΣ Θ΄ΩΔΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΡΙΖΗΣ)

Advertisements

Θ΄ Ωδή του Πάσχα-[αντι Αξιον]-ΠΕΤΡΟΥ-[ερμ.Παναγ.Νεοχωρίτης-2017]

» Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΒΟΑ..» «ΦΩΤΙΖΟΥ ΦΩΤΙΖΟΥ» ΗΧΟΣ Α΄ΕΙΡΜΟΣ ΤΗΣ Θ΄ΩΔΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΜΑΪΣΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ

«ΩΣ ΕΜΨΥΧΩ ΘΕΟΥ ΚΙΒΩΤΟΣ» ΕΙΡΜΟΣ Θ΄ΩΔΗΣ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ

«ΜΗ ΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ» ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ ΕΙΡΜΟΣ Θ΄ ΩΔΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΡΙΖΗΣ)

» ΣΕ ΤΗΝ ΦΑΕΙΝΗΝ ΛΑΜΠΑΔΑ»ΗΧΟΣ Α΄ΕΙΡΜΟΣ Θ΄ΩΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ ΔΗΜ. ΠΑΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

«ΩΣ ΕΜΨΥΧΩ ΘΕΟΥ ΚΙΒΩΤΩ»ΕΙΡΜΟΣ Θ’ ΩΔΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ